Innovació
MISSIó

Una de les actuacions d’ADEIT en la seua missió de promoure la gestió de la innovació és pertànyer al Patronat de la Fundació COTEC.

La Fundació COTEC defineix la innovació com tot canvi (no solament tecnològic) basat en coneixement (no sol científic) que genera valor (no solament econòmic).

Partint de la idea de la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social, COTEC serveix, des de 1990, d’observatori de la R+D+I a Espanya, i proporciona anàlisi i consells en matèria d’innovació, tecnologia i economia. A més, constitueix un agent de canvi que contribueix al desenvolupament de l’economia i la societat espanyola.

La Fundació COTEC defineix la innovació com tot canvi (no solament tecnològic) basat en coneixement (no sol científic) que genera valor (no solament econòmic). En aqueixa línia, ADEIT organitza conjuntament amb COTEC jornades en les quals es debat sobre temes que interessen al sector empresarial, es presenten resultats i es posen en comú projectes d’innovació.