Innovació
CAPACITATS PER A INNOVAR

Un altre dels resultats destacats del programa PROSPECT és l’anàlisi de les capacitats necessàries per a innovar i els recursos associats a cadascuna d’elles.

INNOVAR o INNOVAR

Claus per a tenir la capacitat d’innovar i desenvolupar tecnologies avançades de fabricació. Veja la informació detallada en el següent document: