Privat: Beques de mobilitat europea
QUI POT PARTICIPAR

Entitas d’acollida:

Podran accedir al programa les empreses o organitzacions interessades a rebre titulats d’universitats espanyoles que puguen oferir una pràctica de qualitat, és a dir, oferir un programa de treball formatiu totalment adequat als estudis de la persona becada i clarament orientat a complementar la seua formació.

Organismes d’acollida no admissibles:

  • Institucions europees i altres entitats de la Unió Europea incloses agències especialitzades.
  •  Organitzacions que gestionen programes comunitaris, per a evitar possibles conflictes d’interessos y/o doble finançament.
  • Representacions diplomàtiques d’Espanya en l’estranger: ambaixades, consolats, institucions culturals (ex. l’Institut Cervantes) , col·legis, oficines espanyoles de turisme, etc, amb la finalitat d’assegurar la transnacionalitat de l’experiència.
  • Universitats, en tasques docents i investigadores. No obstant això, sí que podran participar determinats servicis de les universitats per a un altre tipus de pràctiques com a administratives o comercials.
  • Centres de docència primària i secundària, sempre que l’activitat principal siga la pròpia docència, ja que esta activitat no està prevista en el programa Leonardo da Vinci al tractar-se de l’àmbit Comènius.