Privat: coronavirus
PREGUNTES FREQüENTS PRACTIQUES EXTERNES

Per a qualsevol informació addicional, us contestarem a través de l’adreça uvpracticas@uv.es

- Ja es poden realitzar pràctiques presencials? Puc reprendre les meues pràctiques que van quedar suspeses/paralitzades com a presencials?
Pots sol·licitar pràctiques presencials sempre que es complisquen els requisits, les condiciones i el procediment establerts. Tota la informació en:
Procediment empreses: https://www2.adeituv.es/ca/practicas-en-empresas/coronavirus/declaracion-responsable-empresaentidad/
Procediment estudiant: https://www2.adeituv.es/ca/practicas-en-empresas/coronavirus/declaracion-responsable-del-estudiantado/

- On obtinc el meu acord de pràctiques?
Una vegada tramitada la pràctica, ADEIT l’envia per correu electrònic, en format pdf, a totes les parts. No cal signar-lo. 

- Tinc diverses consultes, puc acudir a ADEIT?
Amb motiu de la crisi sanitària i amb la finalitat d’evitar la propagació del virus COVID-19, ADEIT atendrà les consultes únicament a través del nostre correu electrònic: uvpracticas@uv.es

- Si no puc fer la meua pràctica curricular aquest curs pel COVID-19, hauré de tornar a pagar la matrícula?
Hauràs de justificar el motiu pel qual no has pogut realitzar la teua pràctica. Si els òrgans pertinents hi donen el vistiplau, podràs demanar que es trasllade la teua matrícula al curs 2020-2021, sense haver de pagar les taxes de nou. S’establirà un procediment específic al teu centre. Més informació en la instrucció de la Universitat de València www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf i al teu centre.

- Què passa si no he pogut realitzar la meua pràctica aquest curs, però no vull esperar al següent per acabar la carrera?
El tutor o la tutora d’Universitat t’informarà com has de procedir, depenent de quina opció de les següents s’ajuste més a la teua situació.

  • S’establiran activitats competencials equivalents com a treballs dirigits per tutors i tutores, programes formatius des de l’aula virtual, conferències, tallers o altres eines. La memòria haurà de reflectir aquestes tasques.
  • Es podrà considerar com a mesura substitutòria de les pràctiques el reconeixement acadèmic d’experiència professional prèvia o de pràctiques extracurriculars prèvies. En aquest cas, hauràs d’acreditar davant la comissió de pràctiques del centre la documentació que et sol·liciten.

- Una vegada que es normalitze la situació, pot negar-se l’empresa o entitat que torne a la pràctica?
L’empresa té el dret a no continuar amb la pràctica interrompuda amb motiu del COVID-19.

Ja he acabat la meua pràctica, però el meu tutor no ha rebut el correu electrònic per avaluar-me. Què he de fer?
Has d’enviar un correu electrònic a uvpracticas@uv.es en què indiques les teues dades i la data en què has acabat la teua pràctica. ADEIT actualitzarà la informació per al tutor o la tutora d’empresa o entitat perquè puga verificar les dades i avaluar la pràctica.

- A causa de la situació pel COVID-19, no puc acabar en la data prevista. M’afectarà això en la nota?
La Universitat garantirà l’avaluació de l’estudiantat en els termes que estableixen la Instrucció de data 26 de març, www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf, i els acords presos pel teu centre. Has de contactar amb el teu tutor o tutora acadèmica.

- Puc cobrar l’atur si es paralitza la meua pràctica pel coronavirus o per algun altre motiu si estic percebent una bossa econòmica?
La bossa econòmica que es percep durant la pràctica sí que serveix per cotitzar, però no per sol·licitar la prestació per desocupació. En aquest sentit, us recordem que la pràctica no es considera un treball, sinó part de la formació).

- Fins quan tinc de termini per poder acabar la meua pràctica?
Les pràctiques extracurriculars del curs 2019-2020 es poden acabar fins al 30 de setembre de 2020.

- Si a data de 30 de setembre de 2020 no m’ha donat temps d’acabar les hores, puc continuar el curs que ve?
Les hores no realitzades a data de 30 de setembre de 2020 no es comptabilitzaran. Si contínues matriculat en la mateixa titulació, disposes de 900 hores de pràctiques extracurriculars per al curs 2020-2021. 

- No em poden signar l’acord en persona i, per tant, no el puc lliurar. Passa alguna cosa?
Atesa l’actual situació de crisi sanitària, no és necessari que lliures l’acord signat. Si ja el tenies imprès, intenta aconseguir les signatures quan la situació torne a la normalitat. Si l’acord se t’ha enviat en format pdf (únicament per a pràctiques iniciades a partir del 23 de març de 2020), no cal que el lliures signat. 

- Quan tindré la nota en l’expedient per poder demanar el títol?
Aquesta qüestió, l’has de consultar amb el teu tutor o tutora d’Universitat i amb la secretaria de la teua facultat. 

- Què és una pràctica cancel·lada?
Aquella que, estant formalitzada mitjançant conveni o acord de les pràctiques, no s’inicia.

- Què és una pràctica paralitzada?
La pràctica que, estant formalitzada mitjançant conveni o acord de pràctiques, es deixa de realitzar momentàniament. Aquestes pràctiques poden ser represes quan la situació del COVID-19 ho permeta. Inicialment, van ser paralitzades totes les pràctiques amb data 16 de març de 2020.

- Què és una pràctica interrompuda?
Aquella que, estan formalitzada mitjançant conveni o acord de pràctiques, una vegada iniciada s’interromp per part d’algun dels agents implicats (estudiant, empresa o entitat, Universitat) sense possibilitat de continuar-la posteriorment.

Què és una telepràctica?
Aquella pràctica que es desenvolupa a distància, és a dir, de manera no presencial en l’empresa o entitat i que té el vistiplau de totes les parts implicades (estudiant, empresa o entitat i Universitat). Sol correspondre’s amb la transformació d’una pràctica presencial amb motiu del COVID-19.

 - On puc consultar la instrucció de la Universitat sobre les pràctiques?
Pots descarregar-te la instrucció en www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf