Ocupabilitat
PREGUNTES FREQüENTS

 Amb les següents preguntes i respostes pretenem solucionar possibles dubtes sobre aquest programa. Per a qualsevol altra qüestió escriure a bfpp@adeituv.es sol·licitant la informació.

Quin és l’objectiu d’aquest programa de formació pràctica per a titulats de la Universitat de València?

 • Millorar l’ocupabilitat de les persones joves que han cursat la seua titulació a la Universitat de València mitjançant un procés d’adquisició de competències que els permeta posar en pràctica els coneixements obtinguts en els estudis universitaris, facilitant la seua incorporació a l’entorn laboral.

Qui pot presentar-se a aquestes convocatòries?

 • A les convocatòries d’aquest programa poden presentar-se els qui complisquen el perfil sol·licitat, sempre que siguen menors de 30 anys i hagen cursat a la Universitat de València, en els últims 3 anys, els estudis universitaris requerits, de grau o màster

Com puc participar en una convocatòria?

 • Comença completant les teues dades en Inscripció. Seguidament podràs accedir amb el teu usuari i contrasenya a la informació que s’ofereix en Convocatòries obertes i sol·licitar aquelles que siguen del teu interés.

Quan pot començar la formació pràctica en l’entitat col·laboradora?

 • En qualsevol moment, perquè aquest programa està actiu durant tot l’any.

És necessari l’empadronament a València per a realitzar aquest programa en una entitat col·laboradora?

 • Només és necessari si la convocatòria requereix l’empadronament a la ciutat de València.

Com puc sol·licitar el certificat d’empadronament a la ciutat de la València?

 • Trobaràs tota la informació per a sol·licitar-ho en el següent enllaç certificat empadronament, en les formulària “Dades Del qual del sol·licitant” i en el camp “Motiu de la sol·licitud” hauràs de seleccionar l’opció “Beques pràctiques no laborals”.

Puc participar en aquest programa si només tinc pendent el treball de fi de màster?

 • Pots fer-ho en cas que ho hages presentat i encara no disposes del títol. Hauràs d’incloure en aquest apartat una declaració signada per la persona responsable d’aquest màster on conste la teua presentació del treball de fi de màster i que aquests crèdits estan pendents d’incorporació al teu expedient acadèmic.

Si no he cursat la meua titulació universitària a la Universitat de València puc inscriure’m a una convocatòria?

 • No, aquest programa està dirigit a titulats que han cursat el seu grau o màster a la Universitat de València.

Si sóc estudiant de la Universitat de València puc inscriure’m a una convocatòria?

 • Podràs fer-ho en cas que ja tingues la titulació que requereix, però no si l’estàs cursant. En tot cas, tingues en compte la teua disponibilitat horària per a compatibilitzar estudis i formació pràctica en una empresa.

On puc veure les convocatòries a les quals puc optar?

 • Una vegada que hages procedit a registrar-te, podràs visualitzar les convocatòries obertes.

Qui proposa les convocatòries?

 • Les convocatòries sorgeixen a proposta d’empreses o institucions. No obstant això, si coneixes a alguna que estiga interessada a participar pots informar-lo que emplene aquest formulari i li contactarem per a informar-lo del programa.

En estar realitzant la formació pràctica es cotitza a la Seguretat Social?

 • ADEIT cotitza pels conceptes de malaltia, accident i jubilació, d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 1493/2011.

Si no justifique un requisit puc accedir a una convocatòria?

 • L’única forma de comprovar que ho compleixes és aportant la corresponent acreditació, incloent idiomes.

Com puc aportar més d’un document en l’apartat altres idiomes?

 • Pots unir diversos documents. I recorda que el fitxer que incorpores no pot pesar més de 2 megues.

Com justifique els crèdits realitzats?

 • Aportant el certificat de crèdits i nota mitjana que s’obté en la secretària virtual de la Universitat de València, comprovant que apareixen el nombre total de crèdits.

Puc accedir a una convocatòria si tinc pendent sol·licitar l’expedició del títol universitari requerit?

 • Pots fer-ho adjuntant en el seu lloc una declaració en la qual et compromets a presentar-nos en els pròxims dies la sol·licitud d’expedició del títol.

Com puc incloure dues titulacions homogènies en el formulari?

 • Pujant en un document comú els dos certificats “crèdits i nota mitjana” i en un altre els dos títols o documents acreditatius de la seua sol·licitud i indicant la nota mitjana del títol que no s’ha pogut incloure en el desplegable.

Quin tipus de documents es poden pujar?

 • Únicament són vàlids els arxius .doc i .pdf.

Com puc veure i actualitzar els documents que he adjuntat en inscriure’m en aquest programa?

 • Per a poder actualitzar la teua documentació has d’accedir, a través de Convocatòries obertes, amb el teu usuari i contrasenya a “El meu perfil”.

Quina duració té aquest programa de formació pràctica en empreses i institucions?

 • El programa és semestral, partint de 6 mesos i podent arribar a un màxim de dos semestres o 12 mesos, incloent l’acumulació d’itineraris formatius previs en el programa en qualsevol altra empresa o institució.

Per a realitzar altres consultes, dirigir-se a bfpp@adeituv.es