Ocupabilitat
PREGUNTES FREQüENTS

Idees MOTIVEM en equip 2021

Les condicions de participació que s’indiquen a continuació són generals. I per tant són extensives a tots els equips i per a la totalitat dels seus components, no fent-se excepcions en cap cas.

Quin tipus d’idees poden participar?

 • Este itinerari formatiu pretén desenrotllar competències i habilitats que estimulen la creativitat de l’alumnat i milloren la seua ocupabilitat. Per tant qualsevol idea és bona sempre que vaja en esta direcció. Els premis i accèssits són un estímul a la teua participació, però mai deuria ser l’únic objectiu.

Si he estudiat en la Universitat de València puc participar?

 • Pots participar, però només si t’has matriculat allí en l’actual curs acadèmic 2020-2021.

Sóc estudiant universitari, però no de la Universitat de València. Puc participar?

 • Només és possible per a l’alumnat incoming d’universitats extragueres que realitza els seus estudis aquest curs acadèmic a la Universitat de València amb un programa de mobilitat.

Si estic cursant un màster interuniversitari puc participar?

 • Només podràs participar si has realitzat la teua matrícula del màster interuniversitari a la Universitat de València.

Com a estudiant en quants equips puc participar?

 • L’alumnat només pot participar en un equip per convocatòria, sent possible fer-lo novament en altres cursos acadèmics sempre que s’estiga matriculat a la Universitat de València.

Quantes idees pot presentar un equip?

 • Un equip només pot presentar una idea a cada convocatòria anual.

Com s’inscriu un equip?

 • El professorat coordinador té accés al formulari d’inscripció. Cada equip serà inscrit, en una branca de coneixement de la Universitat de València, pel seu docent coordinador, que haurà de facilitar-nos les dades personals (cognoms, nom, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil) de cadascun dels seus components, per a açò necessitarà obtenir la seua autorització escrita.

En quin annex s’indica la branca de coneixement?

 • La branca de coneixement s’indicarà en l’Annex II, a la seua apartat “Identificació de la idea i de l’equip”.

Sóc estudiant de la Universitat de València, però estic fora amb una beca Erasmus. Puc participar?

 • Com a estudiant de la Universitat de València pots participar, però has de valorar la teua dificultat per a formar un equip, reunir-te amb el docent que ho coordine, assistir a activitats formatives presencials i, en el cas d’estar entre els vint equips finalistes, exposar la idea davant la comissió d’avaluació.

Pot coordinar el nostre equip un docent amb el qual no tinguem classe enguany?

 • És possible contactar amb qualsevol docent del llistat per a coordinar equips.

Una vegada inscrit l’equip i la idea es poden fer canvis?

 • Els equips inscrits sí que poden canviar les seues idees.

Per a altres consultes pots escriure’ns a motivem@uv.es indicant el teu nom, cognoms i un mòbil de contacte.