Ocupabilitat
PRESENTACIó

MOTIVEM és un programa que desenvolupa la Universitat de València en col·laboració amb la seua Fundació Universitat-Empresa ADEIT i la direcció del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius. El seu objectiu és secundar l’esforç del professorat estimulant la creativitat de l’alumnat i coordinant el desenvolupament de idees en equip.

Un consell acadèmic compost per professorat de la Universitat de València dona suport a la dinamització d’aquesta iniciativa.

La participació del professorat i de l’alumnat és gratuïta en comptar amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i de la Fundació “la Caixa”, a través de l’àrea d’Acció Social de CaixaBank.

Professorat i estudiantat, un tàndem creatiu innovador

Per a complir l’objectiu del programa és necessària la intervenció d’un professorat actiu dinamitzant equips formats per estudiants que concreten idees i les presenten en un format estandarditzat. Un professorat que participa prèviament en l’Escola MOTIVEM i mostra el resultat de la seua acció motivadora coordinant i dinamitzant als estudiants en la competició Idees MOTIVEM en equip, perquè expressen la seua creativitat, negocien, desenvolupen idees i les comuniquen, potenciant les seues competències com a exercici pràctic previ a l’activitat professional que realitzaran en finalitzar els estudis universitaris.