Màsters propis i títols de postgrau
SERVEIS ASSOCIATS

Com a estudiants de postgrau de la Universitat de València, aquells que cursen un títol propi disposaran dels següents serveis associats:

Pràctiques en empreses

Els alumnes que realitzen un títol propi o d’especialització podran realitzar fins a nou-centes hores de pràctiques en una empresa o institució. La Fundació Universidad-Empresa de València. ADEIT, a través del seu departament de pràctiques, és l’encarregada de formalitzar l’acord de pràctiques que regula la dita activitat formativa i que permet als estudiants començar el seu camí en el món laboral.

PRÀCTIQUES AMB MENORS

L’alumnat que vaja a realitzar les seues pràctiques en professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, haurà de sol·licitar en les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia o a través de la seua seu electrònica un certificat que acredite la manca de delictes de naturalesa sexual, i que presentarà en l’empresa o entitat a l’inici de la pràctica. 

GERÈNCIA TERRITORIAL DE JUSTÍCIA

Adreça: Hernán Cortés, 24 entresòl. València

Telèfon: 963943558 

Més informació i procediment en el següent enllaç: Pàgina web Ministeri de Justícia

Accions per a l’ocupació

Els alumnes que realitzen un títol propi o d’especialització tindran la possibilitat de participar en aquelles accions que des del departament d’ocupació tenen com a objectiu facilitar la inserció en el mercat laboral o la creació de noves empreses, moltes d’elles de caràcter gratuït.