Inici / Notícies
NOTíCIES

Ajudes de matrícula per a l’estudiantat del Diploma de Gestió Tributària i per a Cooperatives

Les persones que vagen a cursar la novena edició del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives en el curs 2019-2020 podran accedir a aquestes ajudes de matrícula atorgades per l’Aula d’Emprenedoria en Economia Social i Sostenible (Empresocial) de la Universitat de València.

Aqueste ajudes consisteixen en 900 €, per a un màxim de 8 estudiants, per al pagament de la matrícula del curs 19-20 del diploma
Aquestes ajudes consisteixen en 900 €, per a un màxim de 8 estudiants, per al pagament de la matrícula del curs 2019-2020 en els estudis conduents a l’obtenció del Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives. Per a accedir a aquesta convocatòria és necessari disposar d’una graduació, llicenciatura o diplomatura en titulacions jurídiques, econòmiques o d’empresa, o tenir pendent menys del 10% dels crèdits necessaris per a obtenir el títol de grau. En aquest últim cas, l’obtenció del Diploma d’Especialització estarà condicionada a l’obtenció del títol de grau en el mateix any acadèmic. A més, es poden presentar els estudiants o titulats de màster amb perfil jurídic, econòmic o empresarial que, en el cas d’estar titulats, hagen obtingut el seu títol en els sis anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.

En tots els casos, les persones interessades hauran d’estar matriculades en els estudis conduents al Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives en el curs 2019-2020.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en les oficines de registre de la Universitat de València o en qualsevol de les formes previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El termini de presentació romandrà obert fins al 29 de novembre de 2019.

Per a més informació, es poden consultar les Bases de la convocatòria i la seua publicació en el DOGV.

Més informació sobre el diploma:
Diploma d’Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives

Notícia publicada: 18/11/2019