Inici / Notícies
NOTíCIES

El projecte de beques Leonardo d’ADEIT, el major i millor dotat de tota Espanya

El projecte de beques que gestiona ADEIT és el que ofereix major nombre de beques i el que compta amb un millor finançament de tot el territori espanyol. La nova convocatòria per a sol·licitar una de les 250 beques Leonardo da Vinci està oberta fins al pròxim 1 de juliol. Aquestes beques van dirigides a titulats de qualsevol universitat espanyola que desitgin realitzar una estada pràctica en una empresa de la Unió Europea. Cada becauna durada de 26 setmanes.

Aquestes beques, amb una durada de 26 setmanes, van dirigides a titulats de qualsevol universitat espanyola que desitgen realitzar una estada pràctica en una empresa de la Unió Europea
En aquesta primera convocatòria, que estarà oberta fins al pròxim 1 de juliol, els sol·licitants que complisquen els requisits haurien de realitzar la inscripció electrònica i, en el cas d’aportar una possible empresa d’acollida, presentar la següent documentació: justificació acadèmica; justificació del nivell d’idiomes; còpia del DNI; currículum actualitzat; informació de l’empresa; i declaració jurada.

Durant el mes de juliol de 2013, es procedirà a la resolució i notificació de les beques. Per a això es tindrà en compte tant el país concret per al qual se sol·licita la beca com els estudis i la universitat de procedència. Aquestes pràctiques sol·licitades en primera convocatòria podran començar entre el 16 de setembre de 2013 i el 31 de gener de 2014.
Si en aquesta primera convocatòria no s’esgotaren les 250 beques disponibles, s’obrirà un segon període d’inscripció a partir del mes d’octubre de 2013, per a pràctiques que comencen a partir del mes de febrer de 2014.

Més de 3.300 beques de mobilitat europea gestionades
En els 25 anys d’existència d’aquest programa, ADEIT ha gestionat un total de 3.317 beques. A més, en els últims anys, ha aconseguit el major projecte de beques d’Europa, amb més de 250 beques anuals, dirigides a titulats universitaris de qualsevol universitat espanyola, i més de 1.300 empreses i entitats col·laboradores.

ADEIT compta amb una llarga trajectòria i experiència en la gestió d’aquestes beques, que li ha fet mereixedora de l’obtenció d’un certificat de qualitat del Programa d’Aprenentatge Permanent que, el passat mes de desembre, va rebre per part de l’Organisme Autònom de Programes Europeus adscrit al Ministeri d’Educació. Aquest certificat permetrà garantir la continuïtat del programa en la mobilitat internacional dels titulats universitaris.

Més informació en:
Beques Leonardo da Vinci ADEIT

Notícia publicada: 04/06/2013