Inici / Notícies
NOTíCIES

«A Espanya s’estan aconseguint molts assoliments en la detecció de blanqueig de capitals»

Amb motiu dels nous cursos que s’impartiran en ADEIT sobre prevenció de blanqueig de capitals, tots ells homologats per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), l’expert en aquesta matèria i professor de Comptabilitat de la Universitat de València Gregorio Labatut, ens acosta a aquesta problemàtica que afecta especialment a Espanya per tractar-se d’un país de pas obligat per a productes il•lícits de narcotràfic i exposat, per est i altres motius, com a lloc escollit per a blanquejar aquests fons il•lícits. Encara que és cert, com remarca el director de les jornades, que en els últims anys s’estan aconseguint molts assoliments en prevenció de blanqueig de capitals.

En quina posició es troba Espanya quant a delictes relacionats amb el blanqueig de capitals pel que fa a Europa?
Gregorio Labatut. Espanya és un país de trànsit entre Llatinoamèrica i Europa, i també entre el sud i el nord, per tant el nostre país és un pas obligat per a productes il•lícits de narcotràfic, i exposat a ser triat com a lloc per a blanquejar aquests fons il•lícits. També és important el negoci immobiliari que s’està duent a terme en el mateix -encara que amb la crisi ha decaigut molt, però segueix sent important-, per aqueix motiu resulta imprescindible estar atents a les operacions que poden comportar situacions de possible blanqueig de capitals. A més, el nostre país és objecte d’atenció pel GAFI -Grup d’Acció Financera Internacional-, que és un organisme intergovernamental expert en prevenció de blanqueig a tot el món. Fa poc hem rebut la visita dels membres del GAFI per a veure com s’està desenvolupant la lluita contra el blanqueig de capitals a Espanya, açò va comportar la modificació de la Llei 10/2010 en el mes de Desembre de l’any passat. Tot açò és fonamental que els subjectes obligats ho sàpien. En qualsevol cas cal dir que Espanya s’ha alineat amb els països més avançats en la lluita contra el blanqueig de capitals, i en els últims anys s’estan aconseguint molts assoliments en prevenció de blanqueig de capitals, bona prova d’açò són les notícies que podem llegir en la premsa.

Nous cursos homologats per ICAC durant el mes de maig i setembre en ADEIT
La primera de les jornades que s’impartirà sobre aquesta matèria portarà per títol ‘Actualització en compliance sobre prevenció del risc de blanqueig de capitals i FT per a auditors de comptes, assessors fiscals i comptables. El nou reglament’ i s’impartirà el pròxim 9 de maig. Quins podríem considerar que són els principals objectius d’aquesta jornada? Quines novetats presenta?
G.L. El principal objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer als auditors, assessors fiscals i comptables les obligacions que imposa la Llei 10/2010 així com el seu reglament, de tal manera, que siguen conscients del risc que corren en cas d’incompliment de la mateixa. Entre els professionals que la impartirem comptarem amb un representant del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals (SEPBLAC), a més de membres de l’Institut d’Experts en Prevenció de Blanqueig de capitals (INBLAC) en concret amb el seu president executiu, un advocat penalista de Bonatti defensa penal, un soci de la signatura Grant Thorton, el Cap del Grup de Blanqueig de Capitals de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, el Sotsdirector General de Tributs de la Comunitat Valenciana, i amb més professionals de reconegut prestigi.

Aquest tipus de jornada, quins avantatges presenten per a tot el sector professional d’auditors de comptes, assessors fiscals i comptables de la Comunitat Valenciana?
G.L. Els avantatges són molts, la primera és que la jornada està homologada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) com a formació continuada per als auditors de comptes inscrits en el ROAC amb 8 hores de formació. També la jornada és vàlida per a complir amb els requisits de formació que imposa la Llei 10/2010 als subjectes obligats, i potser el més important, que l’assessor fiscal, l’auditor o el comptable conega de primera mà i per part de professionals especialitzats de coles són les seues obligacions en concret i del risc que corre pel seu incompliment.

A més d’aquesta jornada, també es realitzaran altres cursos, en els pròxims mesos, homologats pel ICAC per a la formació obligatòria d’auditors de comptes inscrits en el ROAC com de novetats tributàries i comptables o viabilitat amb fulls de càlcul, per què realitzar aquests cursos?
G.L. Aquests cursos són necessaris per a la formació integral dels auditors de comptes, per aqueix motiu han sigut homologats per ICAC per a complir amb la formació obligatòria dels mateixos.
Podem citar els següents: al maig, el dia 27, la ‘Jornada d’actualització sobre novetats tributàries i comptables 2013-14 per a l’aprovació dels Comptes Anuals per part de la Junta General de socis’; i al setembre dos nous cursos més, un el dia 12, ‘Confecció d’un pla de viabilitat amb full de càlcul’, i un altre el dia 19, ‘Aplicació pràctica de la valoració d’empreses”. Totes elles homologades amb vuit hores de formació obligatòria per a auditors de comptes. Com dic, tots ells necessaris per a la formació dels auditors de comptes, comptables i assessors fiscals.

Més informació sobre la pròxima jornada en:
http://congresos.adeituv.es/blanqueocapitales/

Notícia publicada: 11/04/2014