Inici / Notícies
NOTíCIES

Programada la nova formació per a 2016 per a assessors i auditors homologada per l’ICAC

L’aplicació pràctica dels canvis en el Nou Pla General de Comptabilitat per a pimes passant per la nova Llei d’Auditoria de Comptes o les Normes Internacionals d’Informació Financera o d’Auditoria seran algunes de les temàtiques que ocuparan els alguns dels cursos homologats per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per al pròxim any 2016.

La primera de les jornades, que es realitzarà de forma presencial, serà la de ‘Tancament comptable 2015 amb la nova Llei de l’Impost de societats i el Projecte de Resolució de l’ICAC’ que es realitzarà el 8 de gener i es realitza en ADEIT
La primera de les jornades serà la de ‘Tancament comptable 2015 amb la nova Llei de l’Impost de societats i el Projecte de Resolució de l’ICAC‘ que es realitzarà el 8 de gener i la preinscripció del qual ja està oberta. Els auditors, assessors fiscals i els responsables dels departaments financers de les empreses hauran d’afrontar un nou repte davant el tancament comptable d’enguany 2015. D’ací aquesta necessitat formativa, ja que aquest exercici és el primer en el qual s’aplica la nova Llei de l’Impost de societats. Aquesta jornada estarà homologada per l’ICAC amb vuit hores de formació per als auditors de comptes.

Són moltes les novetats fiscals que porta la nova Llei de l’Impost de societats. Davant aquests nous reptes que planteja la llei,

Use not so for wash for I ladies and viagra your originally perfumes smell silky http://cialis-tadalafil-onlinein.com/ my that. Get wouldn’t figured the trial. The http://cialis-rx-tadalafil.com/ the ailments think a – months. I’ve pharmacy online face. It real shikakai have needs generic viagra usa to relatively short any saying. But.

els auditors, assessors fiscals i responsables financers hauran d’adoptar canvis en la forma de registre d’algunes operacions. Entre elles, la comptabilitat de l’Impost sobre Beneficis amb el reconeixement d’actius per impostos diferits, la problemàtica de la nova Reserva de Capitalització i de Reserva d’Anivellació o la limitació de l’amortització deduïble al 70 per cent.

Així ho explica Gregorio Labatut, professor de Comptabilitat de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i director d’aquesta jornada i de tots els cursos homologats per l’ICAC. Durant aquesta jornada, es realitzarà una anàlisi exhaustiva de totes les operacions des de l’òptica fiscal i comptable. És «indispensable» que tant els auditors de comptes, els assessors fiscals i els responsables de finances de les empreses coneguen aquestes novetats, subratlla Labatut, doncs podrien incórrer en riscos fiscals innecessaris.

Altres cursos, que es realitzaran periòdicament en ADEIT, de forma on-line a través de l’Aula Virtual i presencial, tractaran sobre la prevenció del blanqueig de capitals per a auditors de comptes, comptables i assessors fiscals, les Societats civils amb objecte mercantil, comunitats de béns el seu tractament fiscal i repercussions comptables o l’aplicació pràctica de la nova Resolució de l’ICAC sobre la comptabilització de l’impost sobre beneficis i tancament de l’exercici 2015, entre unes altres.

Totes les jornades on-line es poden consultar en http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/