Inici / Notícies
NOTíCIES

Funcionament, avantatges i impactes del règim fiscal de cooperatives, en un diploma de la UV

Les cooperatives presenten un règim fiscal especial, contingut en la llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives pel qual estan classificades en cooperatives fiscalment protegides, especialment protegides o no protegides. Aquest règim té impacte en diferents impostos com el de societats, el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o el dels impostos locals. Així mateix, les cooperatives funcionen de forma molt diferent a les societats de capital pel que se sotmeten a un tractament comptable contingut en l’ordre EHA/3360/2010, de 21 de desembre.

La directora del curs explica que durant el curs hi haurà «molts continguts pràctics amb nombrosos exemples que descriuen casos reals»

El Diploma d’Especialització en la Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives de la Universitat de València ofereix la formació per a comprendre totes aquestes peculiaritats cosa que no es tracta, actualment, en els graus universitaris. Aquest curs també presenta els avantatges del règim tributari i comptable de la cooperativa: «una millor adaptació al funcionament d’una cooperativa en si mateixa, una reducció considerable de la factura fiscal, temes que s’han de conèixer bé per a no incórrer en incompliments que puguen desembocar en sancions», explica Pilar Agutzil, directora del diploma i catedràtica del Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de València.

Aspectes pràctics molt presents en el curs
La directora del curs explica que durant el curs hi haurà «molts continguts pràctics amb nombrosos exemples que descriuen casos reals». Així mateix, es presenten quadres sinòptics, esquemes, enllaços a continguts en la web, resolucions jurisprudencials i administratives per a aclarir els casos dubtosos. L’alumnat podrà realitzar pràctiques voluntàries en assessories fiscals o en departaments d’administració de cooperatives.

L’alumnat podrà realitzar pràctiques voluntàries en assessories fiscals o en departaments d’administració de cooperatives.

Quant al professorat, tots ells coneixen d’a prop el món administratiu i de gestió de les cooperatives. «Hi ha un assessor fiscal en exercici que s’encarrega del cas pràctic de final de curs, així com altres dues professores universitàries que assessoren freqüentment en matèria tributària a cooperatives o organitzacions representatives de cooperatives a través de dictàmens o formacions a professionals a demanda», assenyala Agutzil.

Més informació i inscripció: Diploma d’Especialització en la Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives

Notícia publicada: 31/10/2018