Inici / Notícies
NOTíCIES

Un congrés estudiarà el progrés de la teoria econòmica, clau per a dissenyar polítiques actuals

ADEIT acollirà la IX Trobada de l’Associació Ibèrica d’Història del Pensament Econòmic (AIHPE) entre el 4 i 5 de desembre amb el principal objectiu de presentar les diferents recerques en curs sobre l’evolució de les idees econòmiques des dels seus orígens fins al present.

La història del pensament econòmic serveix per a explicar per què entenem l’economia de la manera en què ho fem
«La història del pensament econòmic serveix per a explicar per què entenem l’economia de la manera en què ho fem i és bàsica tant per al progrés de la teoria econòmica com per a aportar fonaments coherents a la política econòmica». Així ho explica el director de la novena trobada d’AIHPE, el professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, Pablo Cervera.

En aquest sentit, Cervera afirma que, encara que pot semblar paradoxal, «a voltes poden ocórrer coses noves en el passat i els descobriments historiogràfics i biogràfics porten a reinterpretacions d’idees i fins i tot de fets econòmics que ens permeten comprendre millor, o d’una manera diferent, el present».

Nous esdeveniments en el passat poden marcar el present econòmic
Aquesta trobada està plantejada en sis blocs de tres sessions paral•leles, seguint cada sessió una línia complementària. La primera correspon a la recerca històrica en curs sobre autors i corrents intel•lectuals; la segona girarà entorn de comparacions entre corrents de pensament coetànies i entre disciplines relacionades amb l’economia per a posar en evidència les compatibilitats, punts de fricció, les contradiccions i les seues possibles solucions; i la tercera sessió tractarà en perspectiva històrica qüestions vinculades a les discussions econòmiques més actuals.

Evolució del ‘treball improductiu’
L’expert mundial en el mercantilisme i en el pensament econòmic preclàssic Cosimo Perrotta, catedràtic d’Història del Pensament Econòmic en les Universitats de Salento, oferirà la conferència inaugural de la trobada. Aquesta tractarà sobre l’evolució del concepte de ‘treball improductiu’ des de finals del segle XVII fins als nostres dies, plantejant la recuperació d’aquesta expressió en el segle XXI però des d’un significat molt diferent al que va tenir a l’origen, com subratlla el director de la trobada.

Més informació en:
IX Trobada de l’Associació Ibèrica d’Història del Pensament Econòmic (AIHPE)

Notícia publicada: 20/10/2015