Inici / Notícies
NOTíCIES

El Diploma en Intervenció amb Infància, una via per a aplacar conflictes entre pares i fills

L’augment de les famílies desestructurades es reflecteix en les dades: la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana assenyala que en 2015 el nombre de famílies ateses per aquests serveis va ser de 6.428, el nombre de menors en situació de risc van ser 8.660 i el de menors amb mesures jurídiques de protecció atesos van ser 1.319. El Diploma d’Especialització en Intervenció Especialitzada amb Famílies i Infància: Procediments i Tècniques d’Actuació de la Universitat de València es converteix en una eina per a adequar les tècniques d’intervenció a les problemàtiques familiars avui dia.

A més, els canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una transformació del concepte de família, la qual cosa ha fet que apareguen una pluralitat de formes familiars amb diferents maneres d’organització. Atès que la família és un sistema obert en constant evolució, els seus membres han de saber adaptar-se perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital.

Aquest diploma permet l’aprenentatge d’habilitats, destreses i estratègies –el més adequades possibles- intentant potenciar els factors de protecció que envolten a la família

Des de l’adreça d’aquest diploma assenyalen que el professional que intervé en l’àmbit familiar ha d’estar capacitat per a «la detecció del problema, la seua comprensió, l’elaboració de plans d’intervenció adaptats així com la derivació a recursos possibilitant d’aquesta manera una atenció integral i ajustada a les necessitats de cada cas en particular». «Per a dur a terme una acció restauradora en una família, aquest diploma permet l’aprenentatge d’habilitats, destreses i estratègies –el més adequades possibles- intentant potenciar els factors de protecció que envolten a la família i minimitzant els factors de risc i estressors als quals els membres de la família es veuen exposats», expliquen Paz Cánovas, professora del departament de Teoria de l’Educació de la Universitat de València i Esther Cuñat, coordinadora del departament de benestar Social de Camp de Túria i ambdues directores del títol.

Adaptar noves tècniques d’actuació
Les tècniques d’intervenció s’han anat renovant per aquest motiu actualment les més utilitzades siguen «l’orientació, la teràpia i la mediació familiar». L’orientació es fonamenta en la promoció i facilitació de les capacitats inherents als membres de la família pel que el seu objectiu és aconseguir que «les potencialitats inherents es traduïsquen en capacitats evidents». La teràpia cerca «provocar canvis», l’efecte dels quals a curt, mitjà o llarg termini, siga el de «tornar a ser una família competent per a resoldre per si mateixa les dificultats que han desencadenat sofriment del sistema i els seus membres». Finalment, la mediació és un procés voluntari i confidencial de maneig dels conflictes mitjançant el qual «es promou la capacitat de resolució i autonomia de les persones en conflicte».

Aquest diploma es consolida com una via perquè el professional conega «les tècniques i estratègies per a una atenció a les famílies més adequada» en paraules de les seues directores

D’aquesta manera, les directores afirmen que «no n’hi ha prou amb haver rebut una formació bàsica sinó que és necessari aprofundir i ampliar els coneixements adquirits tenint com a principal objectiu el desenvolupament de competències i habilitats específiques per a la formació professional». És així com aquest diploma es consolida com una via perquè el professional conega «les tècniques i estratègies per a una atenció a les famílies més adequada».

Més informació i inscripció: Diploma d’Especialització en Intervenció Especialitzada amb Famílies i Infància: Procediments i Tècniques d’Actuació

Notícia publicada: 28/07/2017