Inici / Notícies
NOTíCIES

Tancament fiscal i comptable 2014 i novetats IS2015, objectiu d’una jornada homologada per ICAC

ADEIT acollirà, una edició més, la jornada sobre el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2014 i els principals canvis de la reforma fiscal 2015. Aquesta jornada està homologada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual cosa els auditors que participen en el procés podran computar com a formació part del temps emprat en la realització de la jornada.

Gregorio Labatut, professor titular de Comptabilitat de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i director de les jornades, afirma que l’objectiu d’aquesta formació és «realitzar una anàlisi exhaustiva de totes les operacions que poden afectar al tancament comptable i fiscal de l’exercici 2014, sempre des de la doble òptica comptable i fiscal, amb l’objectiu que puga ajudar a l’auditor en la verificació dels comptes anuals 2014».

La jornada, homologada per l’ICAC  com a curs de formació obligatori per a auditors de comptes, es realitzarà de forma presencial el pròxim 5 de desembre en ADEIT
Des del punt de vista del tancament comptable ha de tenir-se en compte que l’ICAC ha publicat nombroses consultes i diverses resolucions sobre operacions empresarials d’actualitat com les resolucions sobre la valoració de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries, immobilitzat tangible, registre de deterioracions i marc d’informació financera. D’altra banda, des del punt de vista fiscal l’objectiu central serà l’anàlisi dels principals ajustos i correccions al resultat comptable per a determinar la base impossible de l’Impost de Societats, tenint presents els nombrosos canvis normatius durant el present exercici. Tal com apunten des de la direcció  de la jornada, en ella s’analitzaran amb detall totes aquestes qüestions a través de casos pràctics.

La jornada, homologada per l’ICAC com a curs de formació obligatori per a auditors de comptes, es realitzarà de forma presencial el divendres 5 de desembre, de 10 hores a 14 hores i de 16 hores a 20 hores en la seu de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Més informació:
Jornada sobre tancament fiscal i comptable 2014