Inici / Notícies
NOTíCIES

Una jornada analitzarà les noves modificacions en l’àmbit tributari a ADEIT

Reconeixement d’actius per impostos diferits. Possibilitat de descompte dels saldos d’actiu i passiu per impostos diferits. Reserva de capitalització i d’anivellació. Aquests són alguns dels objectius de la pròxima jornada homologada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) que es realitzarà el pròxim dia 2 de febrer en la Fundació ADEIT Universitat-Empresa i que tindrà una durada de huit hores.

El tancament comptable de 2017 s’ha de realitzar segons el contingut de la Resolució de 9 de febrer de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes però són moltes les novetats que es van introduir tant des de la Resolució del ICAC com de la nova Llei 27/2014 de l’Impost de societats, la qual cosa requereix canvis en la forma de registre d’algunes operacions, sobretot després de les modificacions imposades per Reial decret-llei 3/2016, del 2 de desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

Aquesta jornada, homologada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), es realitzarà el pròxim dia 2 de febrer en la Fundació ADEIT Universitat-Empresa i tindrà una durada de vuit hores

Amb aquesta jornada es pretén realitzar una anàlisi exhaustiva de totes les operacions citades anteriorment des de l’òptica de la Resolució de l’ICAC, i a més totes aquelles altres que poden afectar al tancament comptable i fiscal de l’exercici 2017, sempre des de la doble òptica comptable i fiscal, amb l’objectiu que puga ajudar a l’auditor de comptes en la verificació dels Comptes Anuals de 2017. D’aquesta manera, en la jornada s’analitzaran amb detall aquestes operacions mitjançant casos pràctics, ja que l’auditor de comptes ha de ser coneixedor de les mateixes per a efectuar correctament l’auditoria de l’exercici 2017.

També s’analitzarà la comptabilització de l’efecte impositiu i l’impacte de les noves diferències permanents i temporaries per limitació de despeses financeres, la limitació de la llibertat d’amortització d’exercicis anteriors, la correcció monetària, i els nous límits per a les deduccions de la quota, no deducibilidad de deterioracions. A més, en finalitzar la jornada, la Fundació Universitat Empresa ADEIT de la Universitat de València lliurarà als assistents el certificat corresponent d’assistència.

Més informació i inscripció: Novetats del tancament comptable 2017 i les seues implicacions fiscals per a l’auditoria de comptes i l’assessor fiscal i comptable 

Notícia publicada: 12/10/2018