Inici / Notícies
NOTíCIES

Els animals, grans aliats dels humans en els tractaments terapèutics

Les persones amb mascotes tenen la capacitat d’esmorteir la simptomatologia depressiva i disminuir la percepció d’estrés. A més, en els últims anys, l’evidència dels efectes positius de tractaments d’intervencions amb animals ha augmentat notablement. Així ho explica la directora del Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci de la Universitat de València, Laura Dolz.

Dolz assenyala que hui dia nombroses investigacions demostren les propietats beneficioses de la interacció amb els animals: «Els xiquets que viuen amb animals aprenen comportaments responsables i empàtics, mostren més comportaments positius amb els altres i mostren major preocupació per la naturalesa i el medi ambient».

A més, aquesta interacció promou «un major aprenentatge» ja que potencia aspectes com la percepció, la memòria, la motivació per les tasques, els raonaments, l’atenció, la presa de decisions i aspectes relacionats amb l’adquisició i desenvolupament del llenguatge.

Aquest màster, únic en el panorama nacional, té com a principal objectiu desenvolupar les competències per a l’acompliment professional en el camp de la Intervenció assistida amb animals, a través de l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds pròpies d’aquest àmbit.

Més informació i inscripció:
Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci

Notícia publicada: 25/10/2019