Inici / Notícies
NOTíCIES

Un taller on-line homologat per l’ICAC formarà sobre prevenció de blanqueig de capitals

ADEIT impartirà un taller on-line sobre prevenció de blanqueig de capitals. El curs, la inscripció del qual està oberta, compta amb l’homologació de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) perquè els auditors participants puguen computar com a formació continuada el temps emprat en la seua realització, que seran un total de 15 hores.

Aquest taller, dirigit a assessors fiscals, gestors administratius, comptables i auditors de comptes -titulats mercantils i empresarials-, té com a principal finalitat que aquest col•lectiu puga accedir a formació actualitzada sobre les obligacions que imposa la Llei 10/2010 sobre Prevenció del Blanqueig de Capitals i de Finançament del Terrorisme i el seu futur desenvolupament reglamentari. La llei imposa una obligació de formació anual per part dels professionals del sector -segons l’article 29 de la Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals-, l’incompliment de les quals es qualifica com a infracció greu.

Aquest taller està dirigit a assessors fiscals, gestors administratius, comptables i auditors de comptes -titulats mercantils i empresarials-
D’aquesta manera, segons explica el director del taller, el professor de Comptabilitat de la Universitat de València, Gregorio Labatut, amb aquesta formació, els auditors d’expliquen podran aconseguir un doble objectiu: complir amb l’obligació de formació que imposa l’article 29 de la llei de prevenció de blanqueig de capitals i, al mateix temps, homologar davant l’ICAC 15 hores de formació obligatòria d’Auditors de Comptes.

Espanya avança en

la prevenció del blanqueig de capitals
Segons l’informe sobre les ‘Implicacions de l’economia submergida a Espanya’ del Cercle d’Empresaris, en el qual es realitza un estudi comparatiu amb els països de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE), Espanya ocupa un nivell intermedi en economia submergida i en la lluita contra el blanqueig de capitals pel que fa a altres països de l’OCDE.

Com explica el director del taller, Espanya se situa, quant a economia submergida es refereix, al voltant del 15 al 20 per cent sobre el PIB, una posició intermèdia si la comparem amb països com Grècia o Itàlia que tenen percentatges més alts d’economia submergida. Quant a la prevenció de blanqueig de capitals, –remarca Labatut– Espanya «ha avançat molt, situant-se com un dels països en els quals més es lluita per perseguir aquest tipus de delictes».

Aquest taller, que durarà dos mesos, s’impartirà on-line a través de l’Aula Virtual de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València. En finalitzar, es lliurarà un diploma d’ADEIT per als professionals participants a l’efecte de que puguen acreditar aquesta formació continuada, concorde al compliment de les obligacions descrites en la Llei sobre Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Més informació i inscripcions en:
Taller de Prevenció de Blanqueig de Capitals on-line

Notícia publicada: 05/03/2014