Inici / Notícies
NOTíCIES

La pauta d’administració de fàrmacs en cada pacient, a estudi en un workshop

Amb el títol ‘II Workshop en Farmacometría aplicada a la Farmacocinètica Clínica’, els especialistes en farmàcia hospitalària i els professionals sanitaris poden introduir-se en l’aplicació de la famacometría des d’una perspectiva clínica. L’aplicació de la famacometría consisteix a disposar d’informació útil que permeta seleccionar, tenint en compte les característiques individuals dels pacients i factors relacionats amb el medicament, la pauta d’administració dels fàrmacs de forma individualitzada.

S’estudiaran casos pràctics que facilitaran als assistents l’estudi de la farmacometría des d’una perspectiva clínica
Així ho explica la catedràtica de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València i directora d’aquest curs, Matilde Merino. Que subratlla que la farmacometría se centra en l’anàlisi no lineal d’efectes mixtos, la qual cosa permet caracteritzar el comportament farmacocinético i farmacodinàmic mitjà en un grup de pacients, juntament amb elements aleatoris que quantifiquen la variabilitat observada en la variable quantificada.

Durant el workshop s’estudiaran casos pràctics que facilitaran als assistents l’estudi de la farmacometría des d’una perspectiva clínica. A més, s’abordaran aspectes relacionats amb grups de població especials com són ancians, xiquets, persones amb insuficiències renals, entre altres.

La responsable del curs dirigeix, al seu torn, el Màster Propi en Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient de la Universitat de València que té per objectiu aprofundir en el disseny dels processos integrats que milloren les activitats clíniques, dins del marc definit per la qualitat farmacoterapèutica i la seguretat en el pacient. Durant el màster, l’alumnat podrà validar mètodes, escales, algorismes i qüestionaris predeterminats per a la mesura de resultats farmacoterapèutics i clínics en els pacients.


Més informació i inscripció:

II Workshop en Farmacometría aplicada a la Farmacocinètica Clínica

Notícia publicada: 22/02/2019