Organització formació contínua
CARACTERíSTIQUES

Les accions formatives derivades d’aquesta actuació van dirigides a professionals, directius, autònoms, i treballadors d’empreses i d’entitats. Les seues característiques principals són:

  • Enfocament pràctic: orientades a la resolució de problemes.
  • Curta durada: flexibilitat en l’horari.
  • Versàtils: adaptats al perfil de l’usuari.
  • Flexibles: formació on-line, semipresencial o presencial.
  • Àgils: en la seua posada en marxa i desenvolupament.
  • Producte de qualitat i alt valor afegit.