Pràctiques en empreses
COM OFERIR UNA PRàCTICA

Vull proposar a l’estudiant 

L’empresa o institució interessada en acollir a un estudiant en concret ho comunicarà a ADEIT, amb al menys una setmana d’antelació, complimentant el formulari de selecció estudiant.

Vull que em proposen a l’estudiant

L’empresa emplenarà i remetrà a ADEIT el formulari d’oferta de pràctiques externes. En quant algun estudiant/a ens indique que està interessat en la seua oferta, els enviarem les seues dades perquè puguen posar-se en contacte i, en el seu cas, acordar l’inici de la pràctica. Per cada estudiant que realitze pràctiques externes en qualsevol empresa o entitat se subscriurà necessàriament un acord de pràctiques externes que serà preparat per ADEIT abans que comence la pràctica. 

Oferta de titulacions de la Universitat de València

Graus        Màsters Oficials     Postgraus Propis