Pràctiques en empreses
MEMòRIA I CERTIFICAT DE PRàCTIQUES

Memòria de pràctiques

L’estudiant haurà de presentar al seu tutor acadèmic la memòria final de les seues pràctiques, seguint les seues indicacions.

Com obtenir el certificat de pràctiques

Al finalitzar el teu període en pràctiques, has de sol·licitar al teu tutor en l’empresa/institució un certificat, amb esment exprés de l’especialitat en la qual ha estat orientada la seua formació, la seua durada i si escau, el seu rendiment. Et facilitem un exemple de certificat de pràctiques per a l’estudiant.