Pràctiques en empreses
GUIA DE PROTECCIó DE DADES

Aquesta guia ofereix les principals indicacions sobre com realitzar les pràctiques complint la normativa en matèria de protecció de dades en el desenvolupament de les pràctiques, tant en entitats privades com públiques.