Pràctiques en empreses
REQUISITS D’ACCéS

- Ser estudiant de la Universitat de València o trobar-se cursant estudis en la Universitat de València en el marc de programes de mobilitat acadèmica o de convenis establerts amb altres universitats i centres de formació superior.

- En el cas de les pràctiques extracurriculars:

  • Per a estudiants de Grau: estar matriculat/a en la Universitat de València en el curs acadèmic en el qual vaja a realitzar la seua pràctica i tenir superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació en la qual es troba matriculat/a. La Comissió de Pràctiques de Centre podrà establir altres requisits addicionals.
  • Per a estudiants de Máster: estar matriculat/a en la Universitat de València en el curs acadèmic en el qual vaja a realitzar la seua pràctica i tenir l’autorització de la direcció del Màster.
  • Per a estudiants de Doctorat: estar matriculat/a en la Universitat de València en el curs acadèmic en el qual vaja a realitzar la seua pràctica, presentar còpia del certificat de matrícula i tenir l’autorització de la direcció del Doctorat.

- Per cada centre universitari, es podran establir altres requisits  necessaris per a poder realitzar les pràctiques formatives.