Pràctiques en empreses
BEQUES VICEPRESIDèNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMàTICA 2020/2021

Beques per a la realització de pràctiques externes en la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 2020/2021

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ofereix la realització de pràctiques formatives i projectes de finalització de carrera, de finalització de grau o de finalització de màster en dependències de la pròpia Conselleria o en centres depenents d’aquesta, dirigits als alumnes matriculats a la Universitat de València en el curs acadèmic 2020/2021, amb l’objectiu de complementar la seua formació universitària.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Característiques:

- Pràctiques extracurriculars.

- Els programes s’elaboraran de manera que s’assegure una dedicació als estudis i activitats en la Conselleria.

- Com a borsa o ajuda econòmica els alumnes seleccionats rebran una quantitat mensual de 600 euros (sis-cents euros), en la qual no estan inclosos els costos ocasionats com a conseqüència de la inclusió dels estudiants en el Règim General de la Seguretat Social, que es pagarà als estudiants a la finalització de les seues pràctiques en proporció a les hores efectivament realitzades durant aquest període.

- El període de realització de les pràctiques és del 1 d´octubre al 30 de novembre de 2020, amb una duració de 200 hores.

PROCEDIMENT DE LA SOL·LICITUD I BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

OFERTA DE PLACES:

Inscripcions: fora de termini

RESOLUCIÓ: 

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica és l’encarregada de seleccionar l’alumnat.

IMPORTANT:

Aquestes pràctiques oferides poden patir canvis per motius aliens a la Fundació.

El/l’estudiant no pot posar-se en contacte amb la Conselleria ni començar les pràctiques fins que no arreplegue la seua documentació