Pràctiques en empreses
PAGAMENT PER ADEIT

Per a poder abonar la bossa o ajuda econòmica a l’estudiant, és necessari donar-li d’alta en la Seguretat Social durant el període de realització de la pràctica.

Per a això ADEIT li facilitarà la informació i documentació a entregar per part de l’estudiant.