Pràctiques en empreses
FUNCIONS DEL TUTOR

Entre les seues funcions específiques, destaquen les següents:

  • Fer un seguiment efectiu de les pràctiques en coordinació amb el tutor de l’entitat col·laboradora.
  • Facilitar a l’estudiant el calendari de tutories per al seguiment de les pràctiques.
  • Portar a terme el procés avaluador de les pràctiques de l’estudiant tutelat i emetre la corresponent qualificació quan es tracte de pràctiques curriculars.