Qui som
PRESENTACIó

ADEIT treballa per a aproximar la Universitat de València al seu entorn socioeconòmic
La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València és una organització, amb personalitat jurídica pròpia, promoguda pel Consell Social de la Universitat de València en 1989, l’objectiu de la qual és, d’una banda, que la societat aprofite les capacitats de la Universitat i, per una altra, servir de pont per a transmetre a la Universitat les necessitats i inquietuds de la societat en general i les dels sectors productius en particular. Per a això, ADEIT fomenta el desenvolupament d’activitats conjuntes en tots aquells camps que afavorisquen l’intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i progrés econòmic. Els principals eixos d’actuació són els següents:

  • Formació, especialització i reciclatge d’universitaris i professionals.
  • Pràctiques d’estudiants universitaris en entitats i empreses.
  • Assessorament per a la recerca d’ocupació o la creació d’empreses.
  • Difusió de la cultura emprenedora.
  • Suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement.
  • Gestió i participació en projectes europeus.