Màsters propis i títols de postgrau
QUè FEM

La formació de postgrau, clau per a l’especialització professional

La promoció i gestió de cursos de postgrau és un dels eixos principals d’ADEIT, entitat encarregada de la gestió dels títols propis de la Universitat de València.

La Universitat de València ofereix títols propis i títols oficials.