Serveis de formació on-line
QUè FEM

L’Aula Virtual és un entorn de trobada i aprenentatge dinàmic i d’intercanvi
L’Aula Virtual d’ADEIT, un entorn de trobada i aprenentatge dinàmic i d’intercanvi, és una iniciativa que es duu a terme des de 1997 per a la implementació de formació tutelada a distància a través d’internet (e-learning ). Els desenvolupaments realitzats i la posada en marxa de noves eines de suport a l’aprenentatge han propiciat la seva aplicació tant a la formació de postgrau de la Universitat de València com a d’altres accions de formació contínua.