Qui som
COMISSIó EXECUTIVA I PATRONAT

COMISSIÓ EXECUTIVA

PRESIDÈNCIA
D.ª María Emilia Adán García

VICEPRESIDÈNCIA
D. Fernando Gil Bort

D.ª Mª Vicenta Mestre Escrivá. Rectora de la Universitat de València
D.ª Isabel Vázquez Navarro. Vicerrectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València
D.ª Mª Elena Olmos Ortega. Secretaria General de la Universitat de València
D. Juan Vicente Climent Espí. Gerent de la Universitat de València
D. Vicente Boquera Amil. Secretari del Consell Social de la Universitat de València
D. José Gil Castellano. Vocal del Consell Social de la Universitat de València
Maicerías Españolas, S.A.

PATRONAT

Les nostres activitats estan recolzades per un Patronat compost per representants de la Universitat de València així com per algunes de les més representatives empreses i entitats de la Comunitat Valenciana.


PRESIDENT D’HONOR
D. Ximo Puig Ferrer

PRESIDÈNCIA
D.ª  María Emilia Adán García

VICEPRESIDÈNCIA
D. Fernando Gil Bort

SECRETARIA
D.ª Teresa Medrano Varela

PATRONS D’HONOR
D. Ramón Lapiedra Civera
D. Pedro Ruiz Torres
D. Francisco Tomás Vert
D. Carlos Pascual de Miguel
D. Manuel Broseta Dupré
D. Alfonso Maldonado Rubio
D. Esteban Morcillo Sánchez
D. Juan Manuel Pérez Mira

PATRONS ELECTS
Persones físiques
D. Alejandro Escribá Esteve
D.ª Ana Mª Lluch Hernández
D. Javier Quesada Ibáñez

PATRONS ELECTS
Personas jurídicas

 

PATRONS NATS 

D.ª Mª Vicenta Mestre Escrivá
Rectora de la Universitat de València

D.ª Mª Elena Olmos Ortega
Secretària general de la Universitat de València

D. Juan Vicente Climent Espí
Gerent de la Universitat de València

D.ª Isabel Vázquez Navarro
Vicerrectora d’Estudis i Política Lingüística

D.ª Mª Dolores Real García
Vicerrectora d’Innovación i Transferència

D.ª Mª Adela Valero Aleixandre
Vicerrectora d’Ocupació i Programes Formatius

D. Justo Herrera Gómez
Vicerrector d’Economia e Infraestructures

D. Vicente Boquera Amil
Secretari del Consell Social de la Universitat de València

Patrons nats designats pel Consell Social

    • Dña. Eva Blasco García
    • D. José Gil Castellano
    • D. Fernando Gil Bort
    • Luis Arturo León López

Banco Sabadell
Banco Santander
BANKIA
CaixaBank
Camara de Comercio
Coca Cola Iberian Partners
CONSUM
DACSA
Grupo Martínez
Emivasa
Feria Valencia
Fundación Bancaja
GH Electrotermia
Grupo UBESOL
Mercadona
Pavasal
RNB
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Umivale
VICKY FOODS