Innovació
QUè FEM

Les actuacions en aquest àmbit tenen per objectius els següents:

ADEIT, a través de diferents programes, treballa per a promoure la innovació i el desenvolupament del teixit empresarial en col·laboració amb la Universitat de València

  • Promoure la gestió de la innovació.
  • Afavorir l’establiment de fòrums de debat, reflexió i anàlisi entre els diferents actors de la innovació (Universitat, empreses i administració) sobre tendències i perspectives de futur en diferents àmbits i sectors.
  • Consolidar xarxes i constituir comunitats d’intercanvi d’experiències en temes específics.
  • Aprofundir en la cooperació entre l’Administració, la Universitat i l’Empresa a través de l’estudi de bones pràctiques.
  • Afavorir i facilitar les relacions entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial en els àmbits de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.