Las Conferencias de ADEIT
QUè SóN

Són un cicle gratuït de conferències i debats sobre temes de màxima actualitat i interès per al sector empresarial i per a la comunitat universitària, organitzades per ADEIT.

Quins són els seus objectius?

❶ Fomentar el coneixement, l’actualització de continguts i l’intercanvi d’experiències.

❷ Servir de punt de trobada i reflexió entre el món de l’empresa i de la Universitat.

❸ Propiciar un espai de debat sobre el futur de la societat i les seues problemàtiques.

La temàtica de les conferències és àmplia i variada. Management i gestió empresarial, actualitat econòmica, desenvolupament social, evolució cientificotècnica, patrimoni i cultur o avanços en àmbit de la salut són alguns dels àmbits sobre els quals pivotan les conferències.