Serveis de formació on-line
COMUNITATS VIRTUALS DE CONEIXEMENT

Les Comunitats de Coneixement són entorns en Internet que permeten la interrelació en exclusivitat entre alumnes d’edicions anteriors dels cursos de postgrau i fomenten la trobada d’interessos, necessitats i inquietuds entre els col·lectius en una matèria concreta. Cadascuna de les comunitats virtuals està associada a un curs de formació contínua o de postgrau de la Universitat de València que així ho requerisca. Els objectius específics de les Comunitats de Coneixement són:

  • Afavorir la continuïtat en les relacions entre alumnes d’edicions anteriors d’un determinat curs o màster.
  • Identificar nuclis d’interès i necessitats de formació continuada entre els alumnes.
  • Afavorir a partir d’aquestes comunitats la generació de noves ofertes i propostes formatives i d’aprenentatge per als col·lectius interessats.