Inici / Notícies
NOTíCIES

La Universitat de València afavoreix la ocupabilitat dels titulats en 3 projectes educatius

LOGO ADEIT - FUEVLa Universitat de València ha obtingut la aprovació de tres projectes del Ministeri d’Educació per impulsar i afavorir la millora del rendiment acadèmic, l’atenció a l’estudiant i l’ocupabilitat dels titulats universitaris dins el marc de l’Estratègia Universitat 2015, que, regulada en l’Ordre EDU/2346/2011, té com a punt de partida el ple desenvolupament de l’espai europeu d’ensenyament superior. En dues d’aquestes projectes participa directament la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, a l’empara del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Aquests projectes tenen per objectiu, d’una banda, fomentar l’emprenedoria, i de l’altra, establir un model de qualitat d’avaluació i acreditació dels tutors de pràctiques externes.

El projecte per millorar l’ocupabilitat dels estudiants universitaris, dotat amb una subvenció de 100.000 euros, consisteix en la creació d’una Xarxa Espanyola per a la Motivació dels Estudiants Universitaris en Esperit Emprenedor (RE4). Aquesta xarxa, formada per la Universidad de Cordoba, la Universidad de La Laguna i la Universidad de Valladolid i coordinada per la Universitat de València a través de la seus Fundació ADEIT, partiria de l’experiència que es té en el camp de la formació de professors universitaris de totes les àrees de coneixement, motivadors de l’esperit emprenedor a les aules a través de les tres edicions de l’escola d’estiu organitzades prèviament per la Fundació ADEIT.

Pel que fa al sistema per a l’avaluació i l’acreditació dels tutors de pràctiques externes, a través d’aquesta subvenció, dotada amb 73.600 euros, s’establirà un model de qualitat de tutoria, oferint un programa formatiu semipresencial mitjançant el qual s’acreditarà a cinquanta tutors externs de pràctiques. El tercer projecte de la Universitat de València que ha rebut subvenció és la creació de la plataforma de suport a l’emprenedor universitari-Uniempren, dotat amb 44.684 euros. Més informació: http://www.adeit.uv.es