Inici / Notícies
NOTíCIES

194 estudiants de la UV realitzaran pràctiques remunerades amb les Beques Santander-CRUE-CEPYME

Estudiants de la Universitat de València  podran beneficiar-se d’una de les 194 Beques Santander-CRUE-CEPYME concedides per a aquest curs acadèmic i que tenen com objectiu augmentar la col·laboració de les empreses amb la Universitat de València i facilitar la posterior inserció professional dels estudiants que les realitzen.

Les beques compten amb una dotació econòmica de 1.800 euros
Aquestes pràctiques, gestionades per la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), tenen una durada de tres mesos i compten amb una dotació econòmica de 1.800 euros, 600 euros mensuals. Aquestes beques, que poden ampliar-se fins a tres mesos més a càrrec de l’empresa, s’han de realitzar entre els mesos de març a setembre de 2013.

Els estudiants que vulguen participar en aquesta iniciativa han d’estar matriculats en qualsevol titulació de la Universitat de València i haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per a obtenir el seu títol, complir els requisits específics de la titulació i no haver obtingut ja una d’aquestes beques durant l’any 2012. Pel que fa a les empreses, aquestes han de ser autònoms o pimes amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negocis anual que no excedisca els 50 milions d’euros o que el balanç general no supere els 43 milions d’euros.

Tant empreses com estudiants han de formalitzar la inscripció en la pàgina web del Santander i en la web d’ADEIT.

Pel que fa als criteris de concessió de les beques, tindran prioritat els estudiants que aporten la seua empresa. En cas que el nombre d’estudiants que complisquen aquest requisit supere el nombre de beques oferides, 194, es valoraran altres criteris en el següent ordre: pràctiques que tinguen una durada de tres mesos a temps complet (8 hores/dia); empreses que assumisquen un compromís d’ampliar en tres mesos més la durada inicial de les pràctiques, assumint el pagament mínim de 600 €/mes per estudiant; estudiants de la Universitat de València matriculats de totes les assignatures que els queden per a finalitzar els seus estudis o estudiants de màsters oficials que hagen de realitzar les pràctiques de la seua titulació oficial; estudiants matriculats en titulacions oficials; pràctiques curriculars; empreses que col·laboren habitualment amb la Universitat de València ; i, si escau, per data i hora de recepció del document de comunicació de l’alumne seleccionat.

Si no hi ha suficients estudiants que complisquen el primer requisit d’aportar la seua empresa, des d’ADEIT es proposaran estudiants a les empreses inscrites en aquesta convocatòria, en funció del perfil requerit per les empreses.

Més informació en:
https://www2.adeituv.es/practicas-en-empresas/estudiantes/becas-santander-2013/
Informació i procediment Beques Santander-CRUE-CEPYME 2013