Inici / Notícies
NOTíCIES

Major conscienciació dels seus drets, però consumidors desprotegits

Encara que en els últims anys hi ha hagut un canvi en la protecció al consumidor, aquest se sent desprotegit. El que si que ha canviat és la conscienciació; el consumidor és conscient que té uns drets i els vol fer valdre. Així ho explica la directora del Màster Propi en Dret del Consum de la Universitat de València, la professora del Departament de Dret Civil de la Universitat, Adela Serra. Aquest màster, que s’imparteix online a través de l’Aula Virtual de ADEIT, té com a principal objectiu oferir una àmplia formació als professionals que desenvolupen tasques d’orientació i defensa dels consumidors i usuaris.

En l’actualitat, com explica Serra, s’ofereix una major cobertura judicial a aquest tipus de reclamacions de consum. «El propi jutge nacional és el que està elevant qüestions al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a dir que, en moltes ocasions, la pròpia llei espanyola no sembla justa», remarca. Són els propis jutges espanyols «els que han pres consciència que cal protegir i el propi consumidor espanyol, al seu torn, ha pres consciència que els seus drets els ha de defensar», subratlla.

El sector financer continua al capdavant gestionant el major nombre de reclamacions. De les 17.485 sentències per clàusules abusives dels bancs interposades en l’últim trimestre, el 96,9% s’han resolt de forma favorable al client.
Com a via de defensa dels seus drets, el consumidor ha de conèixer les diferents vies de solució entre les quals es troben les judicials i, també, extrajudicials. D’aquestes últimes està imperant, en els últims anys, com a sistemes alternatius a la via judicial, la mediació i l’arbitratge. «El consumidor ha de saber que l’arbitratge en consum és gratuït i ràpid i que la solució té la mateixa validesa que una sentència», explica Serra. «Si has d’iniciar una via judicial per un producte que t’ha costat 30 euros, pensar en la via judicial és dissuasori», subratlla.

Sector bancari, el de més reclamacions
Al capdavant, en els últims anys, amb major nombre de reclamacions per part del consumidor continua el sector financer. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre els mesos d’abril i juny d’enguany s’han tramitat 17.485 sentències per clàusules abusives dels bancs. D’elles, el 96,9% s’han resolt de forma favorable al client. Aquestes clàusules abusives es refereixen a clàusules solc, venciment anticipat, interessos moratories, despeses de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa.

Un altre dels sectors controvertit és la contractació online. Com remarca la directora del màster, és un sector molt «procliu» al fet que es vulneren els drets de l’usuari que contracta. «Sempre que hi haja grans empreses que imposen les seues condicions al consumidor i el consumidor solament ha d’acceptar aqueixes condicions, aquest es pot veure més vulnerat en els seus drets», com és el cas de la contractació de la telefonia mòbil.

Més informació:
Màster Propi en Dret del Consum

Notícia publicada: 26/10/2018