Inici / Notícies
NOTíCIES

Com entendre la relació entre humans i animals amb el Màster en Intervenció amb Animals

El vincle emocional que estableixen els éssers humans i els animals és molt poderós. Per aquest motiu diferents estudis demostren que els xiquets amb mascotes, a l’hora de valorar a les persones més importants en les seues vides, sempre tenen en compte als seus animals de companyia. Les relacions amb les mascotes són vistes com una relació social més, per la qual cosa es considera raonable utilitzar els models de la psicologia de les relacions humanes per a investigar les relacions amb els animals. Per a això, els qui estiguen interessats en aquest camp poden realitzar el Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci de la Universitat de València.

Laura Dolz, directora del curs, explica que les mascotes «tenen la capacitat d’esmorteir la simptomatologia depressiva i disminuir la percepció d’estrès pel que es converteixen en «grans aliats» dels humans

«L’interès de les intervencions amb animals ha augmentat notablement aquests últims anys per l’evidència dels seus efectes positius en diferents aspectes de la conducta, de la personalitat i de la salut psíquica i física» explica Laura Dolz, directora del màster i professora del departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València. Així mateix, Dolz insisteix que les mascotes «tenen la capacitat d’esmorteir la simptomatologia depressiva i disminuir la percepció d’estrès. I no solament això, també en situacions d’estrès emocional està demostrat que són grans aliats».

Dolz assenyala que hui en dia nombroses recerques demostren les propietats beneficioses de la interacció amb els animals: «Els xiquets que viuen amb animals, aprenen comportaments responsables i empàtics, mostren més comportaments positius amb els altres i mostren major preocupació per la naturalesa i el medi ambient». A més, aquesta interacció promou «un major aprenentatge» ja que potencia aspectes com la percepció, la memòria, la motivació per les tasques, els raonaments, l’atenció, la presa de decisions i aspectes relacionats amb l’adquisició i desenvolupament del llenguatge.

La interacció entre els animals i els xiquets promou «un major aprenentatge» ja que potencia aspectes com la percepció, la memòria, l’atenció, la presa de decisions, entre altres aspectes

El Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci és el primer, amb aquestes característiques i aprofundint en aquesta temàtica, a aparèixer en tota l’oferta de cursos de postgrau dins del territori nacional pel que la seua creació es converteix en una necessitat tant per als professionals com per als recentment graduats que desitgen especialitzar els seus estudis en aquest àmbit «cada vegada més actual». D’aquesta manera, la interacció amb animals es mostra com una eina «fonamental» per a la seua utilització en qualsevol entorn educatiu i terapèutic. Els objectius generals d’aquest curs són el coneixement dels fonaments teòrics i les aplicacions pràctiques d’aquest tipus d’intervenció així com el desenvolupament de les habilitats per a la seua posada en pràctica en l’acompliment professional», conta Dolz.

Més informació i inscripció: Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: Els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci

Notícia publicada: 28/06/2017