Inici / Notícies
NOTíCIES

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, a debat en ADEIT

La nova Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017, entrarà en vigor el pròxim 9 de març. Aquesta legislació introdueix canvis substancials en l’àmbit de la contractació pública: tracta d’aconseguir major transparència en la contractació pública i d’aconseguir una millor relació qualitat-preu. A més, dissenya un sistema de contractació pública basat en l’eficiència, la transparència i la integritat per a aconseguir un millor compliment dels objectius públics, tant mitjançant la satisfacció de les necessitats dels òrgans de contractació, com mitjançant una millora de les condicions d’accés i participació en les licitacions públiques dels operadors econòmics, i amb la prestació de millors serveis als usuaris dels mateixos.

Les jornades se celebraran del 6 al 8 de març a la Fundació ADEIT on hi haurà dos taules redones amb professionals del sector que explicaran les principals novetats introduïdes per la norma

Conscients de tots aquests canvis, la Fundació Universitat-Empresa de València i la Universitat de València organitzen un curs en el qual es donaran a conèixer les principals novetats introduïdes per la norma què l’aproximarà als qui assistisquen. A més, aquestes jornades també seran útils per als gestors públics ja que han de començar a aplicar-la com més prompte millor.

Les jornades se celebraran del 6 al 8 de març en la Fundació ADEIT. Hi haurà dues taules redones que tractaran sobre la contractació pública en el marc de l’estratègia 2020 de la Unió Europea i sobre la compra pública d’innovació i procediments d’associació per a la innovació. En les jornades participaran personalitats com Juan José Pardo, expresident del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, Marta Alba, responsable de la Sotsdirecció de Contractació de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament d’Andalusia, i Mª Pilar Batet, cap del Servei de Contractació i Central de Compres en la Diputació Provincial de Castelló.

Aquestes jornades també seran útils per gestors públics ja que han de començar a aplicar-la al més prompte possible

Així mateix, aquesta llei introdueix l’obligatorietat de contemplar criteris socials, mediambientals i d’innovació, sempre que les mateixes tinguen relació amb l’objecte del contracte. També s’aposta per nous procediments d’adjudicació com el procediment simplificat, el procediment d’associació per a la innovació o el procediment amb negociació, amb la introducció del document europeu únic de contractació com a mesura per a flexibilitzar els procediments. Tot açò, unit a la necessitat d’utilitzar les noves tecnologies per a afavorir l’agilitat i seguretat en la contractació.

D’aquesta manera, el text imposa a les administracions públiques i a altres entitats del sector públic l’obligació de formació en aquesta matèria amb l’objectiu d’aconseguir una major professionalització que permeta complir els objectius perseguits per la Unió Europea.

Més informació i inscripció: Jornades sobre les novetats de la contractació pública: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Notícia publicada: 20/02/2018