Inici / Notícies
NOTíCIES

Més del 14% de les actuacions penals juvenils es resolen a través de la mediació

Encara que el reconeixement normatiu de la mediació penal a Espanya és molt tardà –fins a 2015 el Codi Penal no ho reconeix com una via per a poder suspendre l’execució de penes de curta durada-, en l’àmbit de la justícia juvenil si que hi ha un reconeixement normatiu exprés a partir de l’any 2000 amb la Llei del Menor. Aquesta mesura de resolució de conflictes en justícia penal juvenil resol a l’any més del 14 per cent de les actuacions penals dels joves.

Així ho explica la directora del Màster Propi en Mediació Penal de la Universitat de València, Mª Vicenta Cervelló, i el director de l’Expert en Medicació Penal en l’Àmbit Comunitari, Juvenil i Penitenciari, Javier Guardiola. Els directors subratllen que l’avantatge que té aquest tipus de mediació penal en l’àmbit juvenil és que compten amb un equip tècnic de professionals que treballen en cada cas en concret. En particular, el procediment en menors té, com remarquen, una finalitat totalment educativa, més que punitiva. «La mediació en actuacions juvenils es presta molt perquè el menor reconega, assumisca i es puga disculpar», comenta Cervelló.

Amb la mediació penal tothom guanya
Cervelló i Guardiola expliquen que encara queda molt per fer per a formar en justícia restaurativa, com és la mediació penal, en el nostre país. No obstant açò, citen com a experiència molt positiva i interessant la que es va començar fa uns anys al País Basc amb els delictes de terrorisme. «No se cercava, a diferència del que requereix la mediació, cap tipus de benefici per a l’agressor, sinó solament el diàleg, la reparació sentimental i afectiva de la víctima».

La mediació, d’inici, és complicada, remarquen els experts. «La víctima està amb el seu dolor i el seu dany. I qui agredeix està amb el seu sentiment de no culpabilitat. Ací radica la vertadera labor dels mediadors: que on vegen que hi ha algun indici d’aproximar el diàleg, s’intervinga sense intentar fer més dany de l’existent». En línies generals, la mediació és molt positiva per a les dues parts, subratllen els directors. La víctima se sent reconfortada en sentir que se li escolta, se li repara i se li té en compte, mentre que a la persona que agredeix, la mediació li pot beneficiar en la mesura que per aquesta via es pot atenuar la seua pena o procedir a la suspensió de l’execució de la mateixa. «Amb la mediació, tothom gana», indiquen els directors.

En aquest sentit, Cervelló i Guardiola subratllen que un dels requisits bàsics perquè existisca la mediació és que hi haja voluntat per les dues parts per a participar en el procés de mediació. Alguna cosa que sembla bàsic, però que és essencial, ha d’haver-hi una ‘voluntat de’. «Tots els conflictes tenen una possibilitat de canalitzar-se amb la mediació», expliquen.

Mediació en l’àmbit penitenciari
Pel que fa a l’àmbit penitenciari s’obrin dos tipus de mediació possible: la mediació entre víctimes i agressors per a resoldre un conflicte que el sistema penal «ha parcheado, però no resolt» amb penes de presó perllongades; i la mediació intra penitenciària. En aquest univers de relacions conflictives que es produeixen dins de l’àmbit de la presó, la mediació, com indica el professor del Departament de Dret Penal, Javier Guardiola, s’ha revelat com un instrument molt útil per a evitar conflictes, pacificar la vida a la presó i facilitar la rehabilitació dels reclusos. «Els programes experimentals de mediació penitenciària estan fent una gran labor», subratlla Guardiola.

La normativa internacional ha anat molt per davant en programes de mediació i existeixen projectes pilot a Espanya des de l’any 1993. Des de fa tres anys, València compta amb un conveni que llista una sèrie de delictes en els quals es pot aplicar la mediació penal.

El Màster Propi en Mediació Penal de la Universitat de València inclou la formació en mediació penal en sentit estricte, però també en sentit ampli en l’àmbit comunitari, policial, familiar, juvenil i penitenciari. El màster i títol de postgrau d’Expert en Medicació Penal en l’Àmbit Comunitari, Juvenil i Penitenciari formaran per a actuar en programes de mediació penal en jutjats, tribunals i centres penitenciaris, a més de participar en la resolució alternativa de conflictes en l’àmbit intercultural, comunitari, escolar i juvenil. Tots dos títols s’imparteixen en línea mitjançant el recolçament dels serveis d’E-learning d’ADEIT.

Més informació en:
Màster Propi en Mediació Penal de la Universitat de València

Notícia publicada: 28/10/20