Inici / Notícies
NOTíCIES

Més de 300 títols propis en l’oferta de postgrau de la Universitat de València per a 2017-18

315 títols. Aquest és el nombre exacte de màsters, certificats, diplomes i títols d’expert que integren enguany l’oferta de postgraus propis de la Universitat de València. Durant el període 2017-2018 serà l’àrea de Salut el que més títols oferisca amb 128, seguida de l’àrea de Direcció i gestió Empresarial amb 50 cursos i l’àrea de Psicologia amb 48. Així mateix, distingim 32 cursos són de primera edició mentre que més de 50 títols es consoliden com a referents amb més de 10 edicions a les seues esquenes.

En l’oferta de títols propis 2017-2018 distingim 32 cursos de primera edició mentres més de 50 títuls se consoliden com a referents amb més de 10 edicions a les seues esquenes
Tota la informació dels cursos es pot consultar en la pàgina web de postgrau de la Universitat de València així com en la guia en suport de paper que pot trobar-se en la seu de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT, en les facultats de la Universitat de València, biblioteques, col·legis majors, centres de joventut i altres centres de la Universitat.

Humanitats, Ciències de l’Educació, Psicologia, Direcció i Gestió Empresarial, Jurídic i Social, Seguretat, Salut i Medi Ambient, Salut, Ciència i Tecnologia i Activitat Física i Esports: tots aquests són els camps de coneixement en els quals 7.100 estudiants van decidir realitzar algun dels 220 títols que es van dur a terme el passat any lectiu.

Més informació i preinscripcions:

Ofereix títols de postgrau 2017-2018

Notícia publicada: 08/05/2017