Inici / Notícies
NOTíCIES

Taller sobre el procediment electrònic administratiu a càrrec del Ministeri d’Hisenda

En el marc de les Jornades sobre la Modernització en les Relacions Externes i Internes de les Administracions Públiques, que se celebraran en ADEIT entre el 21 i 23 de setembre, s’impartirà un taller pràctic sobre el procediment electrònic administratiu a càrrec d’un dels màxims responsables en aquesta matèria en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el cap d’Àrea d’Informàtica de la Sotsdirecció General de Coordinació d’Unitats TIC de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Carlos F. Gómez. El taller s’impartirà el 23 de setembre i tindrà una durada de 4 hores.

Homologades per l’IVAP, aquestes jornades juntament amb el taller presentaran les principals novetats introduïdes en el procediment administratiu
Conèixer les principals novetats de les noves lleis 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic és el principal objectiu d’aquestes jornades. I en el taller es facilitarà als assistents una primera experiència pràctica en la realitat del nou marc de relacions amb les administracions abordant, entre unes altres, la realitat d’aquestes noves relacions mitjançant les quals el paper desapareix entre els ciutadans i l’Administració.

Jornades homologades pel IVAP
Homologades per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), aquestes jornades juntament amb el taller presentaran les principals novetats introduïdes en el procediment administratiu i es tractaran de manera especial els aspectes relatius al procediment electrònic, així com aquelles altres novetats més rellevants tals com a terminis, composició dels expedients administratius o drets dels ciutadans. També seran objecte d’anàlisi les novetats introduïdes per les citades normes en relació a l’exercici dels drets dels ciutadans en el marc del procediment administratiu.

Juan Francisco Mestre Delgado, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València, és el coordinador acadèmic d’aquestes jornades en les quals durant dos dies impartiran classe professionals de reconegut prestigi en l’àmbit del Dret tals com David Mellado, Secretari General Tècnic del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i advocat de l’estat; Rosa Vidal, sòcia directora de BROSETA i directora de l’àrea de Dret Públic i María Durá, advocada de l’estat cap a la Comunitat Valenciana, entre altres persones.

Més informació i inscripcions:
Jornades sobre la Modernització en les Relacions Externes i Internes de les Administracions Públiques i
Taller pràctic sobre el procediment electrònic administratiu

Notícia publicada: 09/09/2016