Inici / Notícies
NOTíCIES

Oberta la convocatòria de la III edició del University Junior International Entrepreneurs

Fomentar la motivació per l’emprenedoria, adquirir capacitats en l’emprendoria internacional i millorar les competències transversals de l’alumnato de la Universitat de València. Aquests són els tres motius pels quals la Universitat de València obri la convocatòria per a tres ajudes de mobilitat que permetran que l’alumnat realitze pràctiques acadèmiques externes durant dos mesos en organitzacions fora del territori espanyol, en els països elegibles del Programa Erasmus+ i relacionades amb la idea de negoci que han de presentar les persones seleccionades.

L’estada de l’alumnat a través d’aquestes ajudes d’un màxim de dos mesos a jornada completa i estaran dotades de 2.000 euros bruts

La convocatòria està oberta per als i les estudiants de la Universitat de València que a més de tindre un perfil emprenedor també estiguen matriculats en estudis de grau, postgrau o doctorat. Així mateix han de complir els següents requisits: tindre la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, d’un país participant en el Programa Erasmus+ o estar en possessió d’un permís de residència a Espanya vàlid que incloga el període de realització de la mobilitat; disposar del nivell B1 en la llengua emprada per a la realització de la pràctica; tenir superat com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació en la qual estiga matriculat/a i complir els requisits específics de la titulació; presentar una idea de negoci sobre la qual versarà la pràctica; no tindre relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa/entitat; no mantindre relació de parentiu fins al tercer grau amb els responsables dels òrgans d’adreça de la institució en la qual es vaja a realitzar la pràctica; realitzar la mobilitat en un país diferent del país d’origen i del seu país de residència; finalment, no ser beneficiari/a de una plaça de mobilitat Eramsus+ o en un altre programa on es requerisca la seua presència i el seu desenvolupament siga simultani.

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans del 4 de setembre de 2017

L’estada de l’alumnat a través d’aquestes ajudes d’un màxim de dos mesos a jornada completa i estaran dotades de 2.000 euros bruts. Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General del Rectorat de la Universitat de València o en les oficines auxiliars dels diferents campus, dirigides al Servei de Recerca i Innovació. L’últim dia per a presentar-les serà el 4 de setembre de 2017.

Entitats que col·labora en el programa
Aquestes ajudes es convoquen en col·laboració amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; del Programa EMPREN+ del Vicerectorat d’Investigació i Polític Científica; del Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística i de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Més informació: Documentació a aportar per a la sol·licitud de de el Programa University Junior International Entrepreneurs

Més informació: III edició del Programa «University Junior International Entrepreneurs» (2017)

Notícia publicada: 25/07/2017