Inici / Notícies
NOTíCIES

Fomentar competències relacionals en les pràctiques, clau en la inserció professional

La realització de pràctiques per part dels estudiants propícia que la inserció laboral posterior augmente. A més, com confirmen des de la Facultat de Dret de la Universitat de València, la coordinadora de Pràctiques Ana Lois i el vicedegà d’Estudis de Grau Rafael Marimón, el treball en equip que es fomenta des de la Universitat permet aconseguir grans resultats en l’àmbit de les competències relacionals, clau per a la futura inserció professional dels estudiants. Amb més de mil pràctiques gestionades en aquest curs acadèmic, el principal repte per al pròxim any és aconseguir un major nombre de places de pràctiques, per la qual cosa demanen és una major col·laboració de la societat valenciana i nacional.

Quin paper juguen les pràctiques en la formació dels estudiants en les titulacions que s’imparteixen en la Facultat de Dret?
Rafael Marimón. Les pràctiques externes tenen un paper fonamental perquè la formació que proporcionem en la Universitat és una formació de conceptes, de principis i de contingut, però després és necessari aplicar aquest contingut en la pràctica. Les pràctiques externes juguen un paper molt important de pont entre la Universitat i l’empresa. Entre els de coneixements que aconsegueixen els estudiants ací i la seua aplicació pràctica incipient en els despatxos. Açò ha sigut així amb la llicenciatura i amb el grau. En el grau sabem que els coneixements que s’imparteixen, l’ensenyament està més dissenyat en l’aprenentatge per competències.A més, és molt important que la visió pràctica que li donem a cada assignatura els estudiants la puguen veure reflectida en els despatxos professionals.

Què suposa aquesta inserció pràctica per als estudiants en la seua formació i adquisició d’habilitats i competències?

La pràctica permet o bé descartar una destinació que l’estudiant ja no li va a agradar perquè ho ha pogut conèixer, o bé, donar-se a conèixer dins de l’àmbit laboral i fins i tot tenir l’oportunitat d’una oferta laboral posterior.
Rafael Marimón
R.M. Les habilitats i les competències que es plantegen en els plans d’estudis són variades. Entre elles, són molt importants les competències relacionals. Açò, realment, només s’aconsegueix en els cursos superiors i quan l’estudiant té ocasió de posar-se en contacte amb altres professionals, en altres àmbits fora de la Universitat. El treball en equip que es fomenta en la Universitat permet aconseguir uns resultats en l’àmbit de les competències relacionals, però és fonamental que l’estudiant puga inserir-se en l’àmbit professional, més dinàmic, com és el de la pràctica quotidiana, per a posar en funcionament aquestes competències. També cal assenyalar que és molt important que l’estudiant tinga aquesta ocasió, i a més, en aquest cas és molt important que tinguem uns bons col·laboradors a través d’ADEIT i de l’Oficina d’Orientació i Inserció Laboral que ens permeten, primer, dotar d’aquestes eines als estudiants i, segon, trobar bones destinacions on posar-les en pràctiques. Per a l’estudiant és una bona ocasió per a poder donar-se a conèixer en l’àmbit professional. La pràctica permet o bé descartar una destinació que l’estudiant ja no li va a agradar perquè ho ha pogut conèixer, o bé, donar-se a conèixer dins de l’àmbit laboral i fins i tot tenir l’oportunitat d’una oferta laboral posterior. I açò ho aconsegueix l’estudiant que és hàbil, que ha tingut un bon aprenentatge en la Universitat i que després pot engegar aquests coneixements en la seua primera destinació pràctica a través de les pràctiques externes.

En aquesta formació pràctica, quin grau d’implicació tenen les empreses amb les pràctiques?
Ana Lois. Donat el nombre de titulacions que té la Facultat de Dret: Ciències Polítiques i de l’Administració, Dret i Criminologia – i en les dobles titulacions: ADE-Dret; Dret-Criminologia; Dret-Ciències Polítiques i de l’Administració Pública; Sociologia-Ciències Polítiques, tenim la sort de comptar amb moltes empreses, despatxos, institucions, sindicats, etc. que col·laboren amb nosaltres en l’oferta de pràctiques per als alumnes. Hi ha molta inserció laboral posterior a les pràctiques en els alumnes que desenvolupen el seu període de pràctiques. Molts continuen en aqueixos despatxos i empreses col·laborant després amb contracte laboral. El grau d’implicació de les empreses amb les pràctiques és molt bo. A més, en els plans d’estudi de grau ja s’ha previst una participació del tutor d’empresa en l’avaluació de les pràctiques que, a partir del pròxim curs, aconsegueix un 30% de la nota de pràctiques. Per açò, estem implicant a tots els tutors en aqueixa activitat formativa dels nostres estudiants.

Què aporta un estudiant en pràctiques a una entitat?
A.L. Per la meua experiència, després de portar molts anys coordinant les pràctiques de la Facultat de Dret, els estudiants aproximen la Universitat a la societat que és molt important perquè no es veja la Universitat com alguna cosa llunyà, poc pràctic, que es veja que la Universitat està al dia i que els seus estudiants estan molt bé preparats i que aqueixos coneixements els saben aplicar perfectament.
R.M. En la Universitat de València tenim un programa pilot, que anem a començar a implementar-ho en la Facultat de Dret i que s’estendrà a la resta de centres en els pròxims anys, de formació de competències per a la inserció en el mercat laboral. Aquest programa ho hem vinculat a les pràctiques externes. Un dels objectius fonamentals és que l’estudiants sàpia com ingressar en el mercat laboral quan s’enfronta a un programa de pràctiques. Una de les idees bàsiques d’aquest programa és la proactivitat: pregunta’t què pots aportar tu a l’empresa. Estem constatant, encara que encara no tenim dades objectives, però sí impressions que ens transmeten les empreses i els col·laboradors, que els nostres estudiants sí que aporten. Aporten molt perquè aporten una actualització de conceptes que, realment, en els despatxos professionals no sempre s’aconsegueixen amb el mateix grau d’excel·lència. Els conceptes apresos en la facultat propicien una renovació de les estructures de les destinacions als quals van els nostres estudiants.

Quins podríem considerar que són els principals reptes a afrontar durant el pròxim curs?

En aquests moments el que necessitem és molta col·laboració de la societat valenciana i nacional.
Ana Lois
R.M. El pròxim curs acadèmic és una situació difícil perquè anem a ajuntar diverses promocions. En aquest ja s’està produint l’extinció dels estudis de llicenciatura, on tenim una borsa d’estudiants molt nombroses, tenim ja les primeres promocions dels graus que també comencen a demandar destinacions de pràctiques, i al costat d’ells tenim una ampliació del Màster de l’Advocacia, que d’un grup passa a 4 o 5 grups per a donar servei a tots els egressats del Grau de Dret. És un màster habilitant per a l’exercici de la professió i, a més, és necessari cursar-ho per a ser advocat. Demandem, per tant, un nombre alt de places de pràctiques per al pròxim any. Si ens plantegem la pregunta a més llarg termini, el repte està a superar la barrera de la Comunitat Valenciana. És a dir, que les pràctiques no es queden en un àmbit local, sinó que puguem excedir les fronteres. Ja ho fem en algunes titulacions. Tenim estudiants del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració fent pràctiques externes a tot el món, fent pràctiques en ambaixades, en institucions internacionals, etc. Ens agradaria que açò fóra la tònica general en els tres graus, fins i tot amb vessant internacional.

A.L. Després de finalitzar la preinscripció de pràctiques de totes les titulacions per a l’any que ve, podríem dir que hi haurà uns 1.000 estudiants. Si l’any passat hi havia 9.000 estudiants en pràctiques en la Universitat de València, només 1.000 podríem dir que són de la Facultat de Dret que, al costat de la d’Economia, és la facultat que més alumnes té en pràctiques. La situació de crisi no afavoreix els llocs de pràctiques, amb la qual cosa, la labor que l’equip de pràctiques d’ADEIT -per al qual no tinc suficients agraïments- està fent per a cercar plaça per a tots aqueixos estudiants, no és una tasca fàcil. També hem obert la possibilitat del autoprácticum, que és una forma que els propis estudiants cerquen el seu lloc de pràctiques, així desenvolupen competències. També les Beques Erasmus Pràctiques permeten aqueixa internacionalització de les pràctiques. En aquests moments el que necessitem és molta col·laboració de la societat valenciana i nacional. Les pràctiques dels estudiants de grau es fan en l’àmbit de la província de València, ja que el grau implica assistència a classe, per la qual cosa és alguna cosa que cal compaginar.

Entrevista publicada: 30/06/2014