Organització formació contínua
SERVEIS

ADEIT posa a disposició de les empreses:

  • Detecció/captació de necessitats específiques de l’empresa.
  • Identificació de l’expert universitari i disseny conjunt dels programes formatius específics.
  • Gestió administrativa i econòmica dels cursos.

Així mateix, ADEIT ofereix al personal docent i investigadorde la Universitat de València:

  • Promoure aquestes accions entre les empreses i professionals.
  • Canalitzar i donar resposta a necessitats específiques detectades.
  • Coordinar i dissenyar els continguts.
  • Avaluar els resultats.
  • Donar suport i gestionar les iniciatives.