Innovació
OBJECTIUS

Prospect és un programa conjunt entre la Universitat de València, la Confederació Empresarial Valenciana, a través de les seues federacions i associacions i ADEIT amb l’objectiu general de donar suport a les Pimes en la seua anticipació i preparació per al canvi.

  • Generar una base d’informació i coneixement.
  • Proporcionar informació d’utilitat als responsables de la presa de decisions en les Pimes per a afrontar els reptes tecnològics.
  • Implicar a tots els actors en la posada en marxa d’estratègies que faciliten l’anticipació i preparació al canvi per a l’increment de la competitivitat.

Àrees de treball

  • Planificació i logística.
  • Comercialització i distribució.
  • Innovació i desenvolupament sostenible.