Innovació
FERRAMENTA D’ANàLISI DE CAPACITATS PER A LA INNOVACIó

Entre els resultats més destacats d’aquest programa, destacar l’eina d’autoavaluació per a realitzar el diagnòstic de la seua empresa pel que fa a la seua capacitat per a innovar i desenvolupar tecnologies avançades de fabricació.

Responent objectivament a les preguntes que es plantegen en el formulari que trobarà a continuació, obtindrà el diagnòstic i les recomanacions per a la seua empresa.

https://av.adeituv.es/prospect/formulario

Aquest formulari li permetrà conèixer en quina mesura la seua empresa disposa de les capacitats i recursos necessaris per a abordar processos d’innovació i de desenvolupament de tecnologies avançades de fabricació.