Pràctiques en empreses
GUIA PER AL/LA TUTOR/A

Amb aquesta guia pretenem facilitar la tasca que exerceixen els professionals que participen com a tutors dels estudiants que realitzen les pràctiques externes en empreses o entitats.