Pràctiques en empreses
PRàCTIQUES MINISTERI AFERS EXTERIORS I COOPERACIó. CONVOCATòRIA 2N QUATRIMESTRE 2021

A causa de les elevades incerteses generades pels recents esdeveniments derivats del COVID-19, i a la impossibilitat de mantenir un espai segur perquè els estudiants puguen realitzar unes pràctiques formatives no remunerades amb totes les garanties posibles tant en les representacions com en els serveis centrals del MAEC, es fa constar que, lamentablement, es procedeix a la suspensió de les pràctiques formatives durant la convocatòria del 2n quadrimestre (febrer – maig 2021).